Make your own free website on Tripod.com

mark anthony obsioma

My Writing or Artwork
Home | TXT MESSAGES | About Me | photo gallery | Contact Me | Shoutouts to My Friends | Family Photo Album | Friends Photo Album | Beliefs and Opinions | My Writing or Artwork | guest book page | my friendster | my other homepage | my BLOGSPOT | Free Greeting Card | Related Links | mark.obsioma

My creative side...

   This is the ticket of our play entitled ANG KAGILA-GILALAS NA PAKIKIPAGSAPALARAN NI JUAN DELA CRUZ designed by Mahda Solaiman. Below is the whole poem written by Jose Lacaba. And i play the role of Juan dela Cruz...

Our Ticket
ticket.jpg
this is our ticket of our play

  • Ang mga Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz

      Jose Lacaba


Isang gabing madilim
puno ng pangambang sumakay sa bus
si Juan de la Cruz
pusturang-pustura
kahit walang laman ang bulsa
BAWAL MANIGARILYO BOSS
sabi ng konduktora
at minura
si Juan de la Cruz
Pusturang-pustura
kahit walang laman ang bulsa
nilakad ni Juan de la Cruz
ang buong Avenida
BAWAL PUMARADA
sabi ng kalsada
BAWAL UMIHI DITO

sabi ng bakod
kaya napagod
si Juan de la Cruz.
Nang abutan ng gutom
si Juan de la Cruz
tumapat sa Ma Mon Luk
inamoy ang mami siopao lumpia pansit
hanggang sa mabusog.
Nagdaan sa Sine Dalisay

tinitigan ang retrato ni Chichay
PASSES NOT HONORED TODAY
sabi ng takilyera
tawa nang tawa.
Dumalaw sa Congreso
si Juan de la Cruz
MAG-INGAT SA ASO
sabi ng deputado.
Nagtuloy sa Malakanyang
wala namang dalang kamanyang
KEEP OFF THE GRASS
sabi ng hardinero
sabi ng sundalo
kay Juan de la Cruz.
Nang dapuan ng libog

si Juan de la Cruz
namasyal sa Culiculi
at nahiga sa pusali
parang espadang bali-bali
YOUR CREDIT IS GOOD BUT WE NEED CASH
sabi ng bugaw
sabay higop ng sabaw.
Pusturang-pustura

kahit walang laman ang bulsa
naglibot sa Dewey
si Juan de la Cruz
PAN-AM BAYSIDE SAVOY THEY SATISFY
sabi ng neon.
Humikab ang dagat na parang leon
masarap sanang tumalon pero
BAWAL MAGTAPON NG BASURA
sabi ng alon.
Nagbalik sa Quiapo
si Juan de la Cruz

at medyo kinakabahan
IN GOD WE TRUST
sabi ng obispo
ALL OTHERS PAY CASH.
Nang wala nang malunok

si Juan de la Cruz

dala-dala'y gulok
gula-gulanit na ang damit
wala pa ring laman ang bulsa

umakyat
sa Arayat
at namayat
na si Juan de la Cruz
WANTED DEAD OR ALIVE
sabi ng PC
at sinisi
ang walanghiyang kabataan
kung bakit sinulsulan
ang isang tahimik na mamamayan
na tulad ni Juan de la Cruz

sun.jpg

copyright 2005